TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

Foredrag

• Bedre samarbeid i salgsteam


• Bli hørt og øk din påvirkningskraft


• Coachende ledelse og verktøy


• Dialog- og kommunikasjonsverktøy


• Effektivisering av egen ledelse


• Fjernledelse i praksis


• Få mer tid


• Hvordan få mer ut av medarbeideren


• Hvordan kartlegge og utvikle et godt arbeidsmiljø


• Hvordan utvikle endringsvilje i bedriften


• Jeg er mer enn jeg tror


• Kartlegge og utvikle bedriftskultur


• Kartlegging og utvikling av team


• Konflikthåndtering


• Lederstiler


• Makt og makthåndtering


• Mestring og mestringsfaktorer


• Motivasjon og motivasjonsfaktorer


• Mål og operativ handlingsplan


• Ny som leder


• Omstilling og nedbemanning


• Personlig nettverkskartlegging


• Roller og rolleavklaring


• Stressmestring og stressfaktorer


• Ta knekken på din egen motstander


• Verdier og visjoner

Foredragene har 1-2 timers varighet og kan også holdes som 1/2—1 dags workshop.

 

 


"Coaching er en egen profesjon som krever engasjement, kvalitetssikret coach utdanning og profesjonell trening..."

 

 

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no