TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

 

Lederutvikling til transformasjonsleder

- Fra god til fremragende

 

Som første selskap i Norge, tilbyr vi ledertrening innenfor transformasjonsledelse

- Individuelt program – en til en trening

- Individuelt program i gruppe – en til en trening og gruppesamlinger

 

Programmene omfatter

 • MLQ 360 graders analyse med personlig utviklingsplan for transformasjonsledelse
 • 18 individuelle trenings-/utviklingssamtaler m/oppgaver mellom samtalene
 • Verktøy for transformasjonsledelse
 • Litteratur innen ledelse

 

I gruppeprogrammet får du i tillegg:

 • Utvidet ledernettverk
 • 5 felles treningssamlinger med teori og verktøy for temaene: transformasjonsledelse

- lederrollen

- kommunikasjon og kommunikasjonskanaler

- makthåndtering

- karisma

 

Mål for lederutviklingen

 • Øke inspirerende ledelse og karisma
 • Forbedre konflikthåndtering og relasjoner
 • Minimalisere destruktiv lederatferd
 • Bevisstgjøre positive og negative effekter av ulike ledelsestyper

 

Dokumenterte forskningsresultater

 • Transformasjonsledere oppnår gjennomgående positive utfallsmål som

- høy jobbmotivasjon

- tilfredshet

- opplevelse av mestring i arbeidet

- styrker kreativitet og produktutvikling

- skaper tryggere arbeidsmiljø

- skaper sterkere samhandling mellom strategiske visjoner og misjoner

- skaper større samhørighet og forpliktelse - og lavere turnover

 • Det er avgjørende for jobbmotivasjon at lederen er

- entusiastisk og åpen

- har tydelige mål

- et godt medmenneske med respekt for andres synspunkt og ideer

 • Destruktive effekter fra laissez faire ledelse, som arbeidskonflikter og utbrenthet, minimaliseres.
 • Transformasjonsatferd kan øke tilfredshet, effektivitet og ekstra               innsats med opptil 40 %.

(kilde: BM Bass, BJ Avolio, MLQ International og Hilde Hetland ”Transformasjonsledelse: Inspirasjon til endring”, 2008)

 

 


Definisjon av transformasjonsledelse

”Lederen har utstråling og virker som en god rollemodell og motiverer via inspirasjon, oppmuntrer til at det stilles spørsmål ved tingenes tilstand, og viser omtanke for hvert individs unike behov”.

 

 

”Organisasjoner som støtter og utvikler transformasjonsledelse på tvers av alle nivåer er mer produktive og lønnsomme, tiltrekker og beholder forretningsforbindelser, fremmer kreativitet og innovasjon, høster tillit og forpliktelser fra de ansatte og er i en bedre strategisk posisjon til å respondere på endringer i markedet.”

Full Range Leadership Development, JJ Sosik og DI Jung 2009

 

 

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no