TRANSFORMATORTRANSFORMATOR

 

Mestring og mestringsfaktorer 3. mai 2012

”Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss”  Aldous Huxley

Mestring handler om å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av og ha kontroll over sitt eget liv (Vifladt og Hopen). Det er muligens den enkeltfaktor som har størst betydning for helse og velværet, i tillegg til at den påvirker sykefraværet.

Vi setter fokus på:

  • 3 mestringsfaktorer

  • 8 mestringsstrategier
  • noen triks for mestringsopplevelsen

 

Mestringsglede kan læres og trenes opp. Dersom du lærer å kjenne igjen egne reaksjoner og følelser, vil dette gi deg viktig kunnskap om hva som påvirker din mestring- og motivasjonsfølelse.

 

Videre vil du kunne kartlegge hvilke faktorer og strategier som kan bidra til å forbedre hverdagen din på livets ulike arenaer.

 

Uttalelse fra kunde:

”Endelig noe som virker. Dette må vi ta med videre inn i organisasjonen.”

 

 

Påmelding: post(at)transformatoras.no  -  innen mandag 30 . april 2012

 

Varighet: 2 timer
Sted:      Transformator AS, Terrasseveien 6, 1369 Stabekk

Tid:         3. mai morgenforedrag kl. 08.30 og kveldsforedrag kl. 18.00
Pris:        Kr. 750,- inkl. mva

 

Velkommen!

Mvh

Anne Kari  og Anne Kristin 

 


"Coaching er en egen profesjon som krever engasjement, kvalitetssikret coach utdanning og profesjonell trening..."

 

 

 

 

 

 

 


følg oss på twitter

 

Transformator

Transformator AS - Terrasseveien 6, 1369 Høvik - tlf. 4000 43 24 - post@transformatoras.no

"));